un instant “papillon” très zen… 12/2015


Un instant de relax en jaune avec les papillons jaune masqués et les papillons raton laveur de la Mer Rouge… juste un simple plaisir ZEN…OLYMPUS DIGITAL CAMERApapillon jaune masquépapillon jaune masqué couple

Tourista!!!! 12/2015


I was making a sweet and romantic video of a group of butterfly fishes, very relax..and a puffer fish arrives…nothing unusual…but he has stomach cramps, upset stomach!!!! May be a “tourista”? Never saw before…anytime something unusual can happen in Red Sea!…even a puffer with a tummy ache!!!!
pufferpuffer touristapuffer toutista 1puffer digestiondiodonpesce palla

- Stupore! Stupeur! Astonishment!

Questo pesce e la forma juvenile del pesce pappagallo bicolore….. impensabile transformazione! Un Ranocchio diventa un Principe!

Ce poisson est la forme juvénile du poisson perroquet bicolore….. impensable transformation! Un Crapaud devient un Prince!

This fish is the juvenile form of a bicolour parrotfish…. unbeleivable transformation! A Frog become a Prince!

P5300133_01n_800x600[1] P5300135_01_800x600n.[1] PB250391n_800x600 PB250392n_800x600 PB250393n_719x600 PB250397n_800x600 PB250398n_800x600 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Hearts full of Arts Festival

The New Edition of Hearts full of Arts Festival, organized by Ola, Marwa and Sally of the LDC (Learning Development Center), has been held on 8th November 2013.
Some sponsors help the Center to realize the Festival like Radisson Resort and the Restaurant 24 hours….and a lot more! Thanks to all!
Artists from Cairo and Quseir draw and paint on walls and grounds that make the city colorful… specially the Giant Dolphin in the middle of the street and the paint on the wall in front of the bay of an important politic man of El Quseir Mister Kamal Eldin Hessin Hamam who died in 1997 leaving a book of the history of El Quseir. He is very respected in all town.
The Festival was held near the Old Police Station near the Harbor, the streets has been closed by the Police to allowed people and children to move safely.
The Governor of the Red Sea was present and says that he will take care of Quseir finishing soon the works on the streets and looking after the lights and the quality of the water and cleaning the all town. It was so good to hear the Governor that all El Quseir clap their hands thanking him! I am so worried when I see children playing in the dirty town! I hope very soon Quseir will be clean and happy like before. I must say that it will be also good for the tourism economy and work.
Thanks Mister the Governor of the Red Sea…. if you need help we will help you!
The Festival was a big success, a lot of citizen were present to the Traditional Egyptian Concert (around 200 persons) and some moments of the Concert were special: a huge emotion listening a young boy reading the Coran like singing and also the energy of the Bedouin dancers of Shalateen.
Believe me it was so nice to see people all together happy and peaceful….. thanks to LDC and the Artists to give us this beautiful evening!

>.

Srdce plná umění
Nový ročník festivalu Srdce plná umění, organizovaný Olou, Marwou a Sally z LDC (vzdělávací a rozvojové centrum), se konal 8. listopadu 2013.
Sponzoři, kteří pomohli festival uskutečnit, byli třeba Radisson Resort, restaurace 24 hodin a mnoho dalších. Díky všem!
Umělci z Káhiry a Quseiru kreslili a malovali na zdech i na zemi, a osvěžili tak Quseir barvami…obzvlášť velký delfín uprostřed ulice, nebo nadživotní portrét obyvateli Quseiru upřímně váženého veřejně činného muže jménem Kamal Eldin Hessin Hamam. Zemřel v roce 1997 a zanechal po sobě mimo jiné knihu o historii Quseiru.
Festival se odehrával poblíž staré policejní stanice u přístavu. Policie uzavřela celý prostor pro dopravu, aby pohyb dospělých i dětských návštěvníků byl bezpečný.
Přítomen byl i guvernér. Řekl, že se bude starat o Quseir, aby práce v ulicích (nový rozvod vody) skončily brzy, pohlídá i veřejné osvětlení, kvalitu pitné vody a čištění města. Bylo dobré slyšet to vše přímo z governérových úst a celý Quseir mu děkoval upřímným potleskem. Vždycky mám obavy, když vidím děti hrající si uprostřed městské špíny. Doufám, že velmi brzy bude Quseir čistý a šťastný, jako býval. A nutno říct, že to bude dobré také pro turistiku, pracovní možnosti, ekonomiku vůbec.
Díky pane guvernére rudomořského kraje…pokud potřebujete pomoc, my pomůžeme!
Festival byl velmi úspěšný, mnoho lidí přišlo poslechnout si tradiční egyptský koncert ( kolem 200 ) a některé momenty byly obzvlášť působivé: mladý chlapec zpěvně recitující Korán nebo energií nabitý tanec Beduínů ze Shalateenu.
Věřte mi, bylo tak krásné vidět lidi všechny pohromadě šťastné a mírumilovné…děkuji vzdělávacímu a rozvojovému centru a umělcům, že nám darovali ten nádherný večer